• All
  • Inwestycje w toku
  • Zrealizowane inwestycje
architek-portfolio
Inwestycje w toku
Budowa Wystawy Stałej Muzeum Historii Polski
architek-portfolio
Inwestycje w toku
Budowa budynku dla Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Przysusze
architek-portfolio
Inwestycje w toku
Budynek użyteczności publicznej z salą koncertową i częścią administracyjną
architek-portfolio
Inwestycje w toku
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego
architek-portfolio
Inwestycje w toku
Przebudowa budynku Rektorskiego
architek-portfolio
Inwestycje w toku
Przebudowa i remont budynków przy ul. Piotrowskiej 118 w Łodzi
architek-portfolio
Inwestycje w toku
Parking wielopoziomowy Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Wyszyńskiego
architek-portfolio
Inwestycje w toku
Budowa budynku Sądu i Prokuratury Rejonowej w Nisku
architek-portfolio
Inwestycje w toku
Budowa budynku dla Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego
architek-portfolio
Inwestycje w toku
Rozbudowa budynku Instytutu Farmakologii PAN-”CEPHARES”
architek-portfolio
Inwestycje w toku
Remont skrzydeł K, L, M i J w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie
architek-portfolio
Inwestycje w toku
Rozbudowa i przebudowa Komendy Powiatowej Policji w Otwocku
architek-portfolio
Inwestycje w toku
Przebudowa kamiennicy w Łodzi