Inwestycja: Parking wielopoziomowy Narodowego Instytutu
Kardiologii Stefana Wyszyńskiego
Inwestor:
Narodowego Instytut Kardiologii Stefana Wyszyńskiego –
Narodowy Instytut Badawczy
Adres:
Warszawa, ul. Alpejska 42
Planowany termin realizacji:
 
Wartość kontraktu:
53 mln
Projekt w systemie „Projektuj i Buduj”