Inwestycja: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 – Roboty budowlane w zakresie przebudowy, remontu i rozbiórki budynków przy ul. Piotrkowskiej 118 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną
Inwestor:
Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Adres:
Łódź, ul. Piotrkowska 118
Planowany termin realizacji:
I kw 2024
Wartość kontraktu:
29 mln