Inwestycja: Budynek użyteczności publicznej z salą koncertową i częścią administracyjną
Inwestor: 
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 31-111 Kraków, Al. Krasińskiego 11a
Adres: 
Warszawa, ul. Fredry 8
Wartość inwestycji:
 89.670.001,20 zł
Planowany termin realizacji: III kw. 2024