Inwestycja: Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego
Inwestor: 
Miasto Stołeczne Warszawa
Adres: 
Warszawa, ul. Stępińska 19/25
Wartość kontraktu:
 13 mln