Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ulicy Puławskiego 7A z parkingiem, niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu i zewnętrzną infrastrukturą
Inwestor:
Skarb państwa – Komendant stołeczny policji
Adres:
Otwock, Ul. Pułaskiego 7A
Planowany termin realizacji:
IV kw 2024
Wartość kontraktu:
43 mln