Inwestycja: Przebudowa kamiennicy
Inwestor:
Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Adres: 
Łódź, ul. Zachodnia 56
Planowany termin realizacji:
czerwiec 2020
Wartość kontraktu:
12,5 mln
Projekt w systemie „Projektuj i buduj”