Inwestycja: Remont skrzydeł K, L, M i J w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie
Inwestor:
Sąd Okręgowy w Warszawie al. „Solidarności” 127
Adres:
al. „Solidarności” 127 Warszawa
Planowany termin realizacji:
04.2025
Wartość kontraktu:
76.260.000,00 zł