Inwestycja: Parking wielopoziomowy dla potrzeb SPSK im. Prof. A. Grucy
Inwestor: SPSK im. Prof. A. Grucy
Adres: Otwock
Data zakończenia: 2015
Wartość kontraktu: 14,7 mln