Inwestycja: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie
Inwestor: 
Muzeum Wsi Kieleckiej
Adres: 
Michniów
Planowany termin realizacji:
koniec 2020
Wartość kontraktu:
19 mln