Inwestycja: Przebudowa zespołu budynków dla potrzeb Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi
Inwestor: 
Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Adres: 
Łódź, ul Wólczańska 121/123
Wartość kontraktu: 
14,7 mln
Data zakończenia: 
czerwiec 2019