Inwestycja: Przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich ASP
Inwestor: 
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Adres: 
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 5
Planowany termin realizacji:
czerwiec 2021
Wartość kontraktu:
21 mln