Inwestycja: Oczyszczalnia Ścieków Czajka – Centralna Dyspozytornia i Magazyn Osadów
Inwestor: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Data zakończenia: 
2011
Adres: 
Warszawa, ul. Czajki (podwykonawstwo dla Warbud S.A.)