Inwestycja: Laboratorium Instytutu Chemii Fizycznej PAN
Inwestor:
Instytut Chemii Fizycznej PAN
Data zakończenia: 
2011
Adres: 
Warszawa, ul. Kasprzaka