Inwestycja: Biuro Geodezji i Katastru miasta Stołecznego Warszawy
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
Data zakończenia: 2013
Adres: Warszawa, ul. Sandomierska