Inwestycja: Dom Seniora w Piasecznie
Inwestor: Gmina Piaseczno
Planowany termin zakończenia: kwiecień 2022
Adres: Piaseczno, ul. Szkolna 18
Wartość kontraktu:  10 mln zł
Inwestycja realizowana w systemie „Projektuj i buduj