Inwestycja: Centralny Sąd Gospodarczy
Inwestor: 
Sąd Okręgowy w Warszawie
Adres: 
Warszawa, ul. Czerniakowska
Planowany termin zakończenia:
czerwiec 2014