Inwestycja: Budowa centrum rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem
Inwestor: 
Radomski Szpital Specjalistyczny
Adres: 
Radom
Planowany termin realizacji:
2020
Wartość kontraktu:
45 mln