Inwestycja: Budowa budynku mieszkalnego
Inwestor: 
TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.
Adres: 
Warszawa, ul. Łomżyńska 26
Wartość kontraktu: 
14 mln
Data zakończenia: 
sierpień 2019